Liikmeks astumine

Liikmeks astumine

IPA-Eesti tegevliikmeks võetakse Politsei- ja Piirivalveametiga või Kaitsepolitseiametiga või Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledžiga või Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes või ametiasutuse ülesannete täitmiseks eraõiguslikus töösuhtes olev või sealt pensionile siirdunud isik. Samuti võib tegevliikmeks võtta sisekaitselises rakenduskõrgkoolis politsei või piirivalve erialal õppiva kadeti.
Teise riigi politseiasutuses politseiteenistuses olev või sealt pensionile siirdunud isik võidakse võtta IPA-Eesti ühinenud liikmeks, kui tema töökohajärgses riigis puudub IPA osakond.

IPA-Eesti liikmeks astumise soovi korral esitab eelpool nimetatud tingimustele vastav isik IPA-Eesti juhatusele elektroonilise avalduse, milles tunnustab oma allkirjaga IPA-Eesti põhikirja, eesmärke ja kohustusi.

IPA Eesti osakonna sisseastumismaks on 5 eurot ja liikmemaks kalendriaastas 30 eurot.

NB! Sisseastumismaks ja esimese aasta liikmemaks kokku summas 35 eurot tuleb tasuda liitumisavalduse esitamise järgselt kuvatava pangalingiga, millega muuhulgas tuvastatakse avalduse esitanud isik.

Esita liitumisavaldus siin

Liikmeks vastuvõtmise otsustab IPA-Eesti juhatus 30 päeva jooksul. Liikmeks vastu võetud isikule väljastatakse liikmepilet, mis kehtib väljaandmise kalendriaastal ja liikmemaksu korrektse tasumise korral uuendatakse igaaastaselt.

Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral tagastatakse tasutud summa ühe kuu jooksul peale otsuse vastuvõtmist arveldusarvele, millelt summa tasuti.

Avalduse täitmisel soovitame e-posti aadressiks märkida oma isiklik meiliaadress, kuna liikmeks vastuvõtmisel lisatakse aadress IPA-Eesti postiloenditesse. Vastavalt PPA poolt kehtestatud korrale ei ole lubatud lisada tööalast meiliaadressi töövälistesse postiloenditesse.

Alates 2020 kingime sajale uuele liikmele tema valikul IPA-Eesti ametliku käiseembleemi, mida võib kanda politsei välivormil või IPA-Eesti logoga hiiremati.
IPA-Eesti käiseembleemIPA-Eesti hiirematt

«Kui mul on maailmavaade ja liitun sellesse uskudes mingisuguse seltskonnaga, on see erakond, klubi või korporatsioon, siis ma maksan selle maailmavaate toetuseks liikmemaksu, olles selle klubi liige,»
Ainar Ruussaar