IPA Eesti uudised

IPA Eesti osakonna juhatus 2018

Väätsal valiti osakonna juhatuse uus koosseis

Möödunud laupäeval, 24. märtsil kogunesid aktiivsemad IPA-Eesti liikmed Väätsa rahvamajja korralisele üldkoosolekule, kus üheks päevakorra punktiks oli organisatsioonile uue presidendi ja juhatuse valimine.

Üldkoosolekule oli kogunenud 48 liiget, kelledel oli kaasas 145 volikirja. Volikirjade hulk tekitas koosolekul ka küsimusi, kas ei peaks põhikirjaliselt kehtestama ühele koosolekul osalejale lubatavat volikirjade hulka.

Tavapäraselt oli koosoleku päevakorras ülevaade eelmisel aastal tehtust ja majandusaasta aruande kinnitamine.

Kuna sellel aastal lõppesid juhatuse liikmete volitused, siis toimusid ka uue koosseisu valimised, kus organisatsiooni presidendikandidaatideks seati üles Uno Laas, Karl Põder ja Ain Lepikult. Alates 2009. aastast osakonna presidendi ametit pidanud Ain taandas oma kandidatuuri.

Presidendivalimised võitis ülekaalukalt Uno Laas.

Valimisvõidu kommentaariks ütles Uno: „Kandideerisin, kuna selleks tehti mulle ettepanek. Presidendina püüan muuta organisatsiooni avatumaks. Üheks peamiseks prioriteediks saab olema liikmeskonna suurendamine. Samuti püüame meeskonnaga leida lahendusi, et meie organisatsiooni liikmed ja nende sõbrad oleks aktiivsemad ja võtaks üritustest rohkem osa.. President siiski üksi ei otsusta midagi ning oma töös loodan suurt abi juhatusest.“

Osakonna juhatuse valimistel osutusid valituteks: Janek Pedask, Kaja Suur, Lauri Läänsoo, Üllar Kütt, Marek Unt ning Maret Tamra.

Peale üldkoosolekut toimunud juhatuse uue koosseisu koosolekul tegi osakonna president ettepaneku Janek Pedaskile peasekretäri kohale asumiseks, mida toetati teiste liikmete poolt ühehäälselt.

Janek kommenteeris asumist juhatuse liikmeks ja peasekretäriks: „IPA-Eesti juhatusse ei kandideerinud ma ise, vaid minu kandidatuur seati ülesse. Juba eelmiste valimiste ajal sooviti mind juhatuses näha, kuid arvestades töökoormust ja pooleli olevat magistriõpet, soovitasin ma ennast juhatusse mitte valida, kuna olin kindel, et ei suuda piisavalt sellesse ettevõtmisesse panustada. Kuid ka siis jäin kõigest 1 häälelise vähemusega juhatusest välja ja jäin juhatuse asendusliikmeks. Nähes seda usaldust ja ootust minu suhtes, otsustasin seekord oma kandidatuuri kinnitada ning lubasin, et osutudes valituks panustan IPA Eesti tegevusse nii hästi kui oskan ja suudan oma põhitöö kõrvalt. Olen juba ammu tundnud, et IPA vajab veidikene värskendust oma olemuses ja tegevuses ning kolleegide suheldes on minu mõtteid kiidetud, nüüd on siis aeg need mõtted teoks teha. Küll siis aeg näitab, kas nendest on IPA edendamises kasu või tuleb veel midagi radikaalsemat ette võtta.“

Veel otsustas juhatus, et laekuri ülesandeid hakkab täitma Kaja Suur, kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamisega jätkab Lauri Läänsoo, sotsiaal-kultuurilist tegevust hakkavad vedama Maret Tamra ja Üllar Kütt ning suhtlust väliskülalistega korraldavad Marek Unt ja Lauri Läänsoo.

Peale koosolekut jätkasime Väätsa kohvikus piduliku koosviibimise ja tantsuga ühemehe ansambli saatel.

Pilte üritusest vaata siit.