Heategevus

Ulatasime kolleegidele abikäe

Meil kõigil on oma elu - oma murede ja rõõmudega. Pahatihti ei märka me seetõttu neid, kes on meie kõrval, oma muredest avalikult ei räägi, aga keda saaksime siiski abistada. IPA Eesti osakond otsustas pakkuda oma tuge kolleegidele, kelle peres kasvab puudega laps.

On ju arusaadav, et sellises olukorras läheb vanemate energia lapse kasvatamisele ja puhkepäevi seejuures ei anta. Ühele perele kinkisime sponsorite abiga Stockholmi reisi ning et see reis meeleolukalt kulgeks, tegime PPA-s ka korjanduse. Meie inimesed olid kaasatundvad ja hoolivad ning korjandusega kogunes kokku nö taskuraha, mille abil saab reisi üpris meeleolukalt mööda saata

Lisaks soovisime aidata veel ühte peret, kellele heade sponsorite abiga õnnestus kinkida teatrikülastus. Lisaks edastasime perele kutse osaleda IPA Eesti osakonna suvepäevadel - seda loomulikult IPA kulul.

Lubame, et IPA Eesti osakond jätkab ka tulevikus heategevuslike aktsioonidega.

Servo per Amikeco,
Ain Lepikult
IPA Eesti osakonna president

P.S. Meie kõigi tänusõnad projekti eestvedajatele Uno Laasile ja Maret Tamrale!