IPA Eesti uudised

Naised ja Rahu: muljeid sümpoosiumilt

4-6.märtsil käisin verivärske IPA liikmena oma esimesel väljasõidul - rahvusvahelisel sümpoosionil „Naised ja Rahu“, mis toimus Viking Line laevadel Tallinnast Helsingisse ja sealt edasi Helsingist Stockholmi.

Ürituse eestvedajaks oli lugupeetav IPA juhatuse liige, energiline ja innukas pr Maret Tamra, osavõtjateks IPA liikmed Eestist ja Leedust- Ingalina prefektuurist, EPN liikmed, Eesti Naisjuristide Liidu ja Eesti NATO ühingu esindajad, Naiskodukaitsjad jt ühiskondlike organisatsioonide esindajad.

Teel Helsingisse võttis avasõna laeva esindaja, seejärel esinesid paljud huvitavad külalised- sümpoosionist osavõtjad: Põhja Prefektuuri kaplan Tõnis Kark, kes võlus kõiki kuulajaid oma hariva loenguga „Naised läbi kolme usundi“, jurist Ave-Pirjo Paluvere ettekandega „Õiguse mõistmine kriisiolukorras“, rahvusvahelise renomeega kunstnik Meeli Koiva, kes rääkis naistest kui rahukandjatest läbi kunsti. Kõik esinemised põimisid elavate aruteludega ja väärt mõtete jagamisega, rääkimata iga osaleja maailmavaate avardamisest ja värskelt tekkinud sõprussidemetest.

Helsingis oli planeeritud kohtumine Soome Välisministeeriumis Ann-Sofie Stude-ga , kes on Julgeoleku Nõukogu resolutsioonil 1325 „Naised, Rahu ja Julgeolek“ esindaja ÜRO-s. Ettekanne oli väga sisurohke ja mõtlemapanev.

Teel Stockholmi sümpoosion jätkus töötoa näol, kui esines Eesti NATO Ühingu esinaine Kristi Mulenok ja Leedust Ingalina prefektuuri ametnik Jurate Pernaviene. Õhtu päädes meeldiva seltskondliku koosviibimisega.

Kokkuvõtvalt pean ütlema, et olen väga tänulik selle kutse ja võimaluse eest. See väljasõit andis minule võimaluse mõelda selle üle, millele mõtlemiseks ma oma kiire elutempo juures tavaliselt aega ei leia, sain teada paljutki uut-huvitavat ümbritsevast maailmast, jagasin oma teadmisi ja kogemusi, sain tuttavaks huvitavate inimestega, kelle kaudu näiteks juba mõned päevad pärast sümpoosioni lõppu sain kutse osalemiseks rahvusvahelisel konverentsil „Naised, Rahu ja Julgeolek“ Eesti Nato Ühingu eestvedamisel. Konverents käsitles rahvusvahelist kogemust naiste rollist rahu ja julgeoleku tagamisel ning Eesti panust sellesse.

Olen kindel, et saadud uusi teadmisi saan edukalt rakendada oma igapäeva elus ja –töös.
Julgustan kõiki säärastest tegevustest osa võtma!

Jäädes ootama uusi ja põnevaid ettevõtmisi/väljakutseid
Katrin Korniltsev

IMG 0041ipa Helsinki

Pin It