IPA Eesti uudised

Üldkoosolek muutis põhikirja ja tõstis liikmemaksu

1. aprillil 2017 toimus Talinnas PPA saalis IPA Eesti osakonna korraline üldkoosolek, mille päevakorras oli eelmise aasta majandusaasta kinnitamine, põhikirja ja liikmemaksu muutmine.

Eelmise aasta tegevustest andis ülevaate ja majandusaasta aruannet tutvustas president Ain Lepikult, misjärel said sõna juhatuse liikmet Maret Tamra ja Uno Laas.

Maret rääkis korraldatud rahvusvahelisest naistekonverentsist Tallinn-Helsingi-Stockholm liinil, käimas olevast vähi ennetus projektis koostöös Vähiliiduga ning töös olevast projektist lasteraamatu väljaandmiseks.

Uno andis ülevaate tema korraldatud välisreisidest Saksamaale, Poola, Leetu ja Tšehhi ning heategevusprojektidest toetamaks erivajadustega lapsi kasvatavaid politseinike peresid.

Peasekretär Karl Põder pani seejärel hääletusele põhikirja muutmise ettepanekud. Paljud muudatused olid vaid keeleliste, grammaatiliste või protseduuriliste ebakõlade kaotamiseks või kaasajastamiseks.

Olulisemad muudatused põhikirjas:

  1. Põhikirja täiendati punktiga, mis annab juhatusele õiguse jätta liikmete hulgast välja arvamata, kui liige on teenistusest või töölt vabastatud koondamise tõttu või asub teenistusse või tööle Siseministeeriumis või selle valitsemisala teises asutuses.

  2. Alates järgmisest aastast enam vabaliikme staatust ei anta. Kui liige vastab vabaliikme staatuse saamise nõuetele enne 01.01.2108 ja enne seda esitab juhatusele vastava avalduse, siis staatus talle ka omistatakse. Hiljem aga enam mitte.

Juhatuse ettepanekul tõstis üldkoosolek oma ühehäälse otsusega alates 2018. aastast liikmemaksu 20 eurole.

Kuna samal ajal pidasid oma üldkoosolekut ka meie põhjanaabrid ja ka samuti Tallinnas - hotellis Viru, siis õhtune koosviibimine oli meil organiseeritud koos nendega Kochi Aidas, kus tantsuks mängis meile ansambel "Debüüt".

Üldkoosoleku protokolliga saavad meie liikmed tutuvuda peale sisse logimist dokumendiregistris.

Vaata ka pildigaleriid